Opgave 21 hints

Hint 1

Giver et hint som du måske allerede har regnet ud eller som kun leder dig lidt på vej

Hint 1: Pinden hænger sammen med låsen

English

Gives a hint that you maybe already have figured out or which only guides you a little along the way

Hint 1: The stick connects to the lock


Hint 2

Leder dig lidt videre

Hint 2: Pres pinden i hullet i låsen, herefter kan låsen skubbes åben

English

Guides you a little further

Hint 2: Press the pin into the hole in the lock, then the lock can be pushed open


Hint 3

Gør at de fleste kan løse opgaven, medmindre den er meget svær

Der er desværre ikke flere hints, så det er bare at prøve igen eller søge hjælp ved andre.


English

Means that most people can solve the task, unless it is very difficult

Unfortunately, there are no more hints, so just try again or seek help from others.


Løsning / Solution

Kig kun på løsning hvis du giver helt op.Husk at escape rooms handler om ikke at give op

Only look at the solution if you give up completely. Escape rooms are about not giving up.


Løsning / solution: Pinden skal først trykkes ind og slippes og herefter kan den trækkes åben.

The pin must first be pressed in and released and then it can be pulled open.

Til forsiden / To the front page

Til hint oversigten / To the hint overview