Opgave 41 hints

Hint 1

Giver et hint som du måske allerede har regnet ud eller som kun leder dig lidt på vej

Hint 1: Prøv at regne ud hvad symbolerne viser du skal gøre. Låsen kan kun dreje til højre og til venstre. Hvis du kommer for langt bliver du nødt til at starte forfra. Låsen nulstiller automatisk når du begynder på handlingerne. Når koden er drejet rigtigt, skal du trække i låsen for at åbne.

English

Gives a hint that you maybe already have figured out or which only guides you a little along the way

Hint 1: Try to work out what the symbols show you have to do. The lock can only turn to the right and to the left. If you go too far you will have to start over. The lock resets automatically when you start the actions. When the code is turned correctly, pull the lock to open.


Hint 2

Leder dig lidt videre

Hint 2:  > 1 betyder “mere end 1”, men ikke nødvendigvis 2.

English

Guides you a little further

Hint 2: > 1 means “more than 1”, but not necessarily 2.


Hint 3

Gør at de fleste kan løse opgaven, medmindre den er meget svær

Hint 3:
Drej to omgange højre om og stop på tallet.
Drej til venstre hvor du passerer første tal og stop ved tallet.
Drej til højre og stop ved sidste tal, og træk låsen åben.


English

Means that most people can solve the task, unless it is very difficult

Hint 3:
Turn two turns to the right and stop at the number.
Turn left where you pass the first number and stop at the number.
Turn right and stop at the last number and pull the lock open.


Løsning / Solution

Kig kun på løsning hvis du giver helt op.Husk at escape rooms handler om ikke at give op

Only look at the solution if you give up completely. Escape rooms are about not giving up.


Løsning / solution: Drej to omgange højre om og stop ved 37
Drej venstre om, hvor du passerer 37 og stopper ved 5 – dvs lidt mere end en omgang
Drej højre om og stop ved 23
Træk ned i låsen, så den åbner.

Turn two turns right and stop at 37
Turn left where you pass 37 and stop at 5 – i.e. a little more than a lap
Turn right and stop at 23
Pull down in the lock so it opens.

Til forsiden / To the front page

Til hint oversigten / To the hint overview