Opgave 50 hints

Hint 1

Giver et hint som du måske allerede har regnet ud eller som kun leder dig lidt på vej

Hint 1: Du skal finde rækkefølgen på tallene.

English

Gives a hint that you maybe already have figured out or which only guides you a little along the way

Hint 1: You have to find the order of the numbers.


Hint 2

Leder dig lidt videre


Hint 2: Hjerterne på siderne kan lede dig på vej.

English

Guides you a little further

Hint 2: The hearts on the sides can guide you.


Hint 3

Gør at de fleste kan løse opgaven, medmindre den er meget svær

Hint 3: Når herterne på siderne passer, har du talrækkefølgen.


English

Means that most people can solve the task, unless it is very difficult

Hint 3: When the hearts on the sides match, you have the number sequence.


Løsning / Solution

Kig kun på løsning hvis du giver helt op.Husk at escape rooms handler om ikke at give op

Only look at the solution if you give up completely. Escape rooms are about not giving up.


Løsning / solution: 4385

Til forsiden / To the front page

Til hint oversigten / To the hint overview