Opgave 52 hints

Hint 1

Giver et hint som du måske allerede har regnet ud eller som kun leder dig lidt på vej

Hint 1: Den åbenlyse løsning er ikke rigtig.

English

Gives a hint that you maybe already have figured out or which only guides you a little along the way

Hint 1: The obvious solution is not right.


Hint 2

Leder dig lidt videre

Hint 2: En person som kan tælle kan løse opgaven.

English

Guides you a little further

Hint 2: A person who can count can solve the task.


Hint 3

Gør at de fleste kan løse opgaven, medmindre den er meget svær

Hint 3: Prøv at tælle bogstaverne.


English

Means that most people can solve the task, unless it is very difficult

Hint 3: Try to count the letters.


Løsning / Solution

Kig kun på løsning hvis du giver helt op.Husk at escape rooms handler om ikke at give op

Only look at the solution if you give up completely. Escape rooms are about not giving up.


Løsning / solution: 342

Tre = 3 bogstaver
Seks = 4 bogstaver
Ni = 2 bogstaver

Three = 3 letters
Six = 4 letters
Nine = 2 letters

Til forsiden / To the front page

Til hint oversigten / To the hint overview