Opgave 54 hints

Hint 1

Giver et hint som du måske allerede har regnet ud eller som kun leder dig lidt på vej

Hint 1: Du skal finde afvigelser i et mønster.

English

Gives a hint that you maybe already have figured out or which only guides you a little along the way

Hint 1: You need to find deviations in a pattern.


Hint 2

Leder dig lidt videre

Hint 2: Tænk på en normal talrække.

English

Guides you a little further

Hint 2: Think of a normal series of numbers.


Hint 3

Gør at de fleste kan løse opgaven, medmindre den er meget svær

Hint 3: De manglende tal i talrækken er koden.


English

Means that most people can solve the task, unless it is very difficult

Hint 3: The missing numbers in the number line are the code.


Løsning / Solution

Kig kun på løsning hvis du giver helt op.Husk at escape rooms handler om ikke at give op

Only look at the solution if you give up completely. Escape rooms are about not giving up.


Løsning / solution: 268

Til forsiden / To the front page

Til hint oversigten / To the hint overview