Opgave 70 hints

Hint 1

Giver et hint som du måske allerede har regnet ud eller som kun leder dig lidt på vej

Hint 1: Denne opgave kan løses selvom du ikke kan læse.

English

Gives a hint that you maybe already have figured out or which only guides you a little along the way

Hint 1: This task can be solved even if you cannot read.


Hint 2

Leder dig lidt videre


Hint 2: Prøv at kigge fra en afstand på over 1 meter.

English

Guides you a little further

Hint 2: Try to look from a distance of more than 1 meter.


Hint 3

Gør at de fleste kan løse opgaven, medmindre den er meget svær

Hint 3: Fokuser på mellemrummene mellem avisudklippene


English

Means that most people can solve the task, unless it is very difficult

Hint 3: Focus on the spaces between the newspaper clippings


Løsning / Solution

Kig kun på løsning hvis du giver helt op.Husk at escape rooms handler om ikke at give op

Only look at the solution if you give up completely. Escape rooms are about not giving up.


Løsning / solution: 817

Til forsiden / To the front page

Til hint oversigten / To the hint overview