Opgave 73 hints

Hint 1

Giver et hint som du måske allerede har regnet ud eller som kun leder dig lidt på vej

Hint 1: Du skal bruge tallene, de er der ikke for at forvirre.

English

Gives a hint that you maybe already have figured out or which only guides you a little along the way

Hint 1: You must use the numbers, they are not there to confuse.


Hint 2

Leder dig lidt videre

Hint 2: Tænk på et normalt lyssignal, de skifter på en speciel måde

English

Guides you a little further

Hint 2: Think of a normal light signal, they change in a special way


Hint 3

Gør at de fleste kan løse opgaven, medmindre den er meget svær

Hint 3: Prøv at dreje ledetråden 90 grader mod højre, så ser du måske et genkendeligt mønster i farverne.


English

Means that most people can solve the task, unless it is very difficult

Hint 3: Try turning the clue 90 degrees to the right, and you might see a recognizable pattern in the colors.


Løsning / Solution

Kig kun på løsning hvis du giver helt op.Husk at escape rooms handler om ikke at give op

Only look at the solution if you give up completely. Escape rooms are about not giving up.


Løsning / solution: 389

Et lyssignal skifter rød, gul, grøn, gul, rød osv. Rød, gul, grøn er derfor eneste 3 farver som skifter rigtigt og tallene over bliver til koden.

A light signal changes red, yellow, green, yellow, red, etc. Red, yellow, green are therefore the only 3 colors that change correctly and the numbers above become the code.

Til forsiden / To the front page

Til hint oversigten / To the hint overview