Opgave 81 Hints

Hint 1

Giver et hint som du måske allerede har regnet ud eller som kun leder dig lidt på vej

Hint 1: Hver linje leder til et tal

English

Gives a hint that you maybe already have figured out or which only guides you a little along the way

Hint 1: Every line leads to a number


Hint 2

Leder dig lidt videre

Hint 2: De tal der skiller sig ud, går ikke op i 2.

English

Guides you a little further

Hint 2: Each line leads to a number The numbers that stand out do not add up to 2 Count the numbers that stand out on the line


Hint 3

Gør at de fleste kan løse opgaven, medmindre den er meget svær

Hint 3: Tæl de tal der skiller sig ud


English

Means that most people can solve the task, unless it is very difficult

Hint 3: Count the numbers that stand out


Løsning / Solution

Kig kun på løsning hvis du giver helt op.Husk at escape rooms handler om ikke at give op

Only look at the solution if you give up completely. Escape rooms are about not giving up.


Der er 2 ulige tal på første linje
Der er 3 ulige tal på første linje
Der er 4 ulige tal på første linje

There are 2 odd numbers on the first line
There are 3 odd numbers on the first line
There are 4 odd numbers on the first line

Løsning / solution: 234

Til forsiden / To the front page

Til hint oversigten / To the hint overview